ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
Έναρξη Ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης Διατροφής
 

Ομάδες Υποστήριξης Γνωστικο-συμπεριφορικής προσέγγισης.

Η ομαδική θεραπεία έχει ένα μακρύ και τεκμηριωμένο ιστορικό ως μια αποτελεσματική μορφή θεραπείας. Η μεγάλη πλειονότητα των ατόμων που συμμετέχουν βοηθιούνται από αυτήν. Το επίπεδο οφέλους από το γκρουπ εξαρτάται από το επίπεδο δέσμευσης. Συγκεκριμένα, η ομάδα πρέπει να είναι συνεκτική και τακτική.

Ομάδες Κατά Του Άγχους. Οι ομάδες αυτές απευθύνονται σε άτομα που υποφέρουν από άγχος, κρίσεις πανικού και γενικευμένη αγχώδη διαταραχή.

Οι ομάδες Κατά του Άγχους συνεισφέρουν:α) στην αλλαγή των απαισιόδοξων σκέψεων και των αρνητικών αυτοαξιολογήσεων που κρατούν το άτομο εγκλωβισμένο σε ένα φαύλο κύκλο άγχους,β) στην αλλαγή συμπεριφορών που συντελούν στο πρόβλημα,γ) στην εκμάθηση τεχνικών χαλάρωσης, διεκδικητικότητας, επίλυσης και αντιμετώπισης προβλημάτων ώστε να αντιμετωπίζονται σωστά σημαντικές κρίσεις στη ζωή.Ομάδες Κατά Της Υπερφαγίας. Οι ομάδες αυτές απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν τους ψυχολογικούς παράγοντες που υποβόσκουν στην ανάγκη της υπερκατανάλωσης. Οι ομάδες αυτές σε συνδυασμό με την κατάλληλη διατροφολογική προσέγγιση αυξάνουν τις πιθανότητες μόνιμης αλλαγής διατροφικών συνηθειών.    

Οι ομάδες Κατά της Υπερφαγίας συνεισφέρουν:α) στην κατανόηση των συναισθημάτων και συμπεριφορών που οδηγούν στην υπερκατανάλωση/ υπερφαγία,β) στην αλλαγή καθημερινών συμπεριφορών που συντελούν στο πρόβλημα,γ) στην κατανόηση του ρόλου της εικόνας - σώματος στην υπερκατανάλωση και δ) στην εκμάθηση τεχνικών διεκδικητικότητας και αντιμετώπισης προβλημάτων και κριτικής.Share on Facebook

            


 

 
Ιστορίες καθημερινών ανθρώπων Sitemap