ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
Έναρξη Ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης Διατροφής
Βρίσκεστε στην σελίδα:
Ομάδες Υποστήριξης Γνωστικο-συμπεριφορικής προσέγγισης.  Έναρξη Ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης Διατροφής

Έναρξη Ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης Διατροφής

Έναρξη ομάδας ψυχολογικής υπόστηριξης διατροφής

Κατ’ αρχήν οι ομάδες έχουν τεκμηριωθεί ως πολύ αποτελεσματικές σε θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο της υπερφαγίας. Η μεγάλη πλειονότητα των ατόμων που συμμετέχουν βοηθιούνται από αυτήν.

  Οι Ομάδες Ψυχολογικής Υποστήριξης Διατροφής έχουν στόχο:    

·                     την κατανόηση των συναισθημάτων και συμπεριφορών που οδηγούν στην υπερκατανάλωση,

  

·                     την αλλαγή συμπεριφορών που συντελούν στο πρόβλημα,

   

·                     την αντιμετώπιση της αρνητικής αυτοκριτικής,

   

·                     την εκμάθηση τεχνικών επίλυσης και αντιμετώπισης προβλημάτων.

   

Η ομάδα μπορεί να βοηθήσει το άτομο να εντοπίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες παρουσιάζονται τα συμπτώματά του και να αναγνωρίσει το ρόλο των αυτόματων σκέψεων που προκαλούν μεταβολές της διάθεσης και της συμπεριφοράς.  Επίσης, ωθεί το άτομο να αλλάξει τις συμπεριφορές που συνεισφέρουν στην ύπαρξη άγχους στη ζωή του,  αυξάνοντας τις ευχάριστες δραστηριότητες στην καθημερινότητά του και βοηθώντας το να γίνει πιο διεκδικητικό.

   

Η βασική θεματολογία που αναλύεται στις ομάδες αυτές περιλαμβάνει τεχνικές ελέγχου των παρορμήσεων, τεχνικές χαλάρωσης, τεχνικές επικοινωνίας και διεκδικητικότητας.  Συστάσεις:

   

·                     Είναι σημαντικό να έχουμε μια συνάντηση προετοιμασίας ατομικά, πριν την έναρξη της ομάδας, όπου θα μας δοθεί η δυνατότητα να γνωριστούμε και να αποσαφηνίσουμε τους στόχους μας.

   

·                     Είναι απαραίτητο να σεβόμαστε το απόρρητο και να μην αποκαλύπτουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων στην ομάδα.

   

·                     Το επίπεδο οφέλους από την ομάδα εξαρτάται από το επίπεδο δέσμευσης. Η ομάδα πρέπει να είναι συνεκτική και τακτική. Είναι τεκμηριωμένο ότι τα μέλη που βοηθιούνται περισσότερο είναι αυτά που είχαν τις λιγότερες απουσίες.

   

·                     Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ψυχοεκπαίδευση και απόκτηση συμπεριφορικών και γνωσιακών δεξιοτήτων.

   

Συμφωνώντας να πάρετε μέρος στην ομάδα ξεκινάτε μια διαδικασία κατά την οποία θα δίνετε και θα παίρνετε υποστήριξη και θα δουλεύετε προς την κατεύθυνση διατροφικών αλλαγών στη ζωή σας. Θα χαρούμε να έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί σας στην ομάδα αυτή.  Παρακαλούμε, αν ενδιαφέρεστε δηλώστε συμμετοχή άμεσα.           

 

Share on Facebook


     

     
    Ιστορίες καθημερινών ανθρώπων Sitemap