ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
Ενοχές
Θυμός
Πένθος
Πένθος

Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου με οποιοδήποτε τρόπο, και σε οποιαδήποτε ηλικία είναι μια επώδυνη διαδικασία και πολλές φορές το άτομο που πενθεί βιώνει συμπτώματα παραπλήσια με κατάθλιψη. Κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά σε μια απώλεια ανάλογα με τη προσωπικότητά του, τις εμπειρίες του και το βαθμό σχέσης με τον εκλιπόντα και τον τρόπο θανάτου του. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιο δύσκολο για ένα γονιό να χάσει το παιδί του από αυτοκτονία, καθώς είναι πιθανό να βιώσει ένα παράλογο συναίσθημα ευθύνης και ενοχών.

Σύμφωνα με τους Elisabeth Kübler-Ross και David Kessler (2005), οι άνθρωποι που πενθούν, περνάνε από τα ακόλουθα στάδια:

1. Άρνηση

Η άρνηση είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός άμυνας που εξυπηρετεί την αυτόδιατήρηση ενός ανθρώπου και την καλύτερη διαχείριση του αρχικού σοκ.

2. Θυμός

Μαζί με τη συνειδητοποίηση του γεγονότος, συνήθως έχουμε και την εκτόνωση του συναισθήματος.

3. Διαπραγμάτευση

Σε αυτό το στάδιο, το άτομο προσπαθεί να βρει ένα τρόπο να διαπραγματευτεί την κατάσταση ώστε να επιστρέψει ο αποθανόν, π.χ. με το Θεό ή τη μοίρα.

4. Κατάθλιψη

Σε αυτό το στάδιο μαζί με τη συνειδητοποίηση της κατάθλιψης βιώνουμε θλίψη η οποία μοιάζει ότι θα παραμείνει για πάντα.

5. Αποδοχή

Τελικά, περνάμε στο στάδιο της αποδοχής. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι εντάξει και ότι δεν πενθούμε. Σημαίνει απλώς, ότι αποδεχόμαστε τη καινούργια πραγματικότητα. Το χρονικό διάστημα που θα διανύσει σε κάθε στάδιο το άτομο που πενθεί είναι υποκειμενικό. Είναι σημαντικό σε όλα τα στάδια να μην αποκρύβεται ο πόνος. Είναι λογικό, το άτομο που πενθεί να αναπολεί τον εκλιπόντα και να τον αναφέρει στην καθημερινότητά του. Ωστόσο, αν περάσει ένα χρονικό διάστημα άνω των 2 μηνών και τα συμπτώματα κατάθλιψης είναι πολύ έντονα και συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα, όπως για παράδειγμα έντονες ενοχές, αισθήματα αναξιότητας και σκέψεις θανάτου, τότε ίσως αναφερόμαστε σε καταθλιπτικό επεισόδιο.

Share on Facebook


 

 
Ιστορίες καθημερινών ανθρώπων Sitemap